BLI MEDLEM

Svenska E-sportförbundet har föreningar som medlemmar, inte enskilda individer.
Använd ansökningsformuläret för att ansöka om medlemskap för din förening.

Medlemskap i Svenska E-sportförbundet innebär att din förening kan vara med och
påverka svensk e-sports framtid.

Svenska E-sportförbundet erbjuder också flera medlemsförmåner, till exempel appen Lvl Up EMC
och juridisk rådgivning via advokatfirman Solo.
Din förening kan också få hjälp med föreningsutveckling och utbildning.

För att antas som medlem krävs att

  • Föreningen godkänner och förbinder sig att följa Svenska e-sportförbundets samt Riksidrottsförbundets stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

  • Föreningen förbinder sig att i sin idrottsliga verksamhet följa de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och som Riksidrottsförbundets stadgar bygger på.

  • Föreningen förbinder sig att följa Svensk E-sports Code of Conduct.

    Vid ansökan behöver du

  • Föreningens stadgar

  • Senaste årsmötesprotokoll, justerat

  • Aktuell medlemslista

  • Aktuell styrelse och revisor/er med kontaktuppgifter