eNGAGERA diG


Svenska E-sportförbundet är i en expansiv fas där kommittéer och arbetsgrupper bildas.
Vill du hjälpa till? 

Ta kontakt med oss via kontaktformuläret eller skicka ett mail till någon i styrelsen.

Vad vi jobbar med just nu

Ratingsystem för svensk e-sport

Strategiplan för RF 2019

Medlemsrekrytering och stöd till föreningar

Upprättande av disciplinnämnd

Sociala medier och Discord

Handlingsplan för mångfaldsarbete

Aktivering på externa evenemang


 
 
Skriv en kort beskrivning av dig själv och vad du är intresserad av att hjälpa till med