vi organiserar Svensk e-sport

Svenska E-sportförbundet startade 2016 för att samla den organiserade och tävlingsinriktade e-sporten i Sverige. E-sporten saknade till stor del det som har gjort den svenska idrottsrörelsen så framgångsrik: en stor organiserad gräsrotsrörelse.

Sverige har länge legat i framkant när det gäller e-sport och Svenska E-sportförbundet vet att det finns mycket kunskap och kompetens inom den svenska e-sportvärlden. Sverige har historiskt både duktiga lag och enskilda idrottare, dessutom har vi några av världens största e-sportarrangemang. Svenska E-sportförbundet vill ta tillvara på den kunskap som finns idag och bygga svensk e-sport till världens bästa.

Här kan du läsa om Svenska E-sportförbundets viktigaste arbetsuppgifter.

 

 
 
DSC_2251.png

Organisering av Sveriges e-sportföreningar

Vi vill bidra till en bättre organisering av Sveriges e-sportföreningar, med ökade ekonomiska resurser och ökad kunskap.

Vi jobbar bland annat för att alla spelare ska vara försäkrade, att arrangörer och domare ska vara utbildade och e-sporten därmed ska få bättre möjligheter att växa stabilt. Alla arrangörer och spelare ska veta att det finns en riksorganisation de kan vända sig till.

Vi jobbar även för att all e-sport ska stå bakom Svensk E-sports Code of Conduct och följa samma regler kring fair-play.

 
svensk-idrott.jpg

Medlemskap i Riksidrottsförbundet

Vi arbetar för att e-sport ska bli klassad som idrott och upptas som medlem i Riksidrottsförbundet. I dagsläget klassas e-sport någonstans mellan idrott och kultur, vilket försvårar organiseringen av e-sporten.

Genom att bli medlem i Riksidrottsförbundet legitimeras e-sport och hundratusentals svenska e-sportare kommer få ta del av ett rikt föreningsliv där alla har lika möjligheter.


Medspelare

Vi arbetar tillsammans med Svenska E-sportförbundet för att e-sport ska erkännas som idrott
och bli en del av Riksidrottsförbundet.